Man met herkwerk

Orthodontie in bijzondere gevallen

Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 
Man met hekwerk

Vergoedingen

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Er is sprake van orthodontie in bijzonder gevallen wanneer u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel) heeft.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor orthodontie in bijzondere gevallen wanneer u een ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel heeft. De orthodontie moet nodig zijn om een tandheelkundige functie te behouden of te verkrijgen. Ook moet medebehandeling van andere zorg (multidisciplinaire behandeling) noodzakelijk zijn. U heeft vooraf toestemming van ons nodig. In de verzekeringsvoorwaarden (PDF) leest wat u bij uw aanvraag voor toestemming moet meesturen.

Verwijzing nodig voor orthodontie

Voor zorg door een orthodontist heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of tandarts-specialist.

Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie in bijzondere gevallen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van orthodontie in bijzondere gevallen tellen mee voor uw verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor zorg terecht bij een orthodontist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Voor meer informatie over orthodontie in bijzondere gevallen kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.