Man met herkwerk

Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.
Man met hekwerk

Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit. Deze pagina gaat alleen over fysio- en oefentherapie voor personen tot 18 jaar. Bent u 18 jaar of ouder? Bekijk dan de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u 18 jaar of ouder bent.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft iedere verzekerde recht op fysiotherapie en oefentherapie als hij of zij een aandoening heeft die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF). Heeft de verzekerde tot 18 jaar een aandoening die niet op de lijst staat, dan heeft hij of zij altijd recht op maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Wanneer die behandelingen onvoldoende resultaat opleveren, dan heeft de verzekerde recht op maximaal negen behandelingen extra.
Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van een aantal zittingen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen (GZSP):

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Gaat u voor behandeling naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur bij de declaratie van de eerste factuur een kopie van de verwijzing mee. U moet ook een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet als u jonger bent dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:

Voor Plus en Top geldt de toevoeging; waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie.

Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting
Toelichting vergoeding manuele therapie

Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Wanneer de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger zijn dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor fysiotherapie of oefentherapie.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij een:

 • fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • kinderfysiotherapeut voor kinderfysiotherapie;
 • fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • manueel therapeut voor manuele therapie;
 • oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • kinderoefentherapeut voor kinderoefentherapie;

Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen kunt u ook terecht bij:

 • psychosomatische fysiotherapie: een psychosomatisch fysiotherapeut;
 • bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut;
 • psychosomatische oefentherapie: een psychosomatische oefentherapeut;

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.