Man met herkwerk

Gecombineerde leefstijlinterventie

U heeft recht op een gecombineerde leefstijlinterventie, als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) heeft volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Een verzekerde van 16 of 17 jaar heeft ook recht op zorg als de huisarts de zorg passend acht.
Man met hekwerk

Een gecombineerde leefstijlinterventie omvat een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.

U heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de lijst Aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie (PDF). Deze lijst kan tussentijds wijzigen.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2022 recht op vergoeding van gecombineerde leefstijlinterventie.

Verwijzing nodig

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch-specialist.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gecombineerde leefstijlinterventie.

Geen eigen risico

De kosten van gecombineerde leefstijlinterventie tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • zorgaanbieder, die als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
  • fysiotherapeut, die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie;
  • oefentherapeut, die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • diëtist, die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • een door ons gecontracteerde zorggroep.

Via onze Zorgzoeker kunt u direct zoeken naar een gecontracteerde zorgverlener.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor een gecombineerde leefstijlinterventie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Hier hanteren wij een maximumvergoeding voor. Wij vergoeden maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.