Man met herkwerk

Gezondheidscursus

Een gezondheidscursus helpt u bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.
Man met hekwerk

Voorbeelden van cursussen die voor een vergoeding in aanmerking komen:

  • EHBO en reanimatie (geen BHV-opleiding);
  • kinder-EHBO, cursus voor ongevallen met kinderen thuis;
  • dementie de baas, cursus voor mantelzorger en verzorgde met dementie;
  • PEPP, cursus voor mantelzorger en verzorgde met Parkinson;
  • voorbij alcohol; cursussen en trainingen om alcoholgebruik tegen te gaan;

De volgende cursussen worden niet vergoed:

  • vrijetijdsbesteding, zoals sporttraining, yoga, tai chi en meditatie;
  • boeken die een cursus ondersteunen.

Gezondheidscursus

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een gezondheidscursus als de cursus voor uzelf is of om iemand in uw directe omgeving te ondersteunen. De gezondheidscursus moet u helpen bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.

Voor een vergoeding van de kosten stuurt u een kopie van het diploma of certificaat mee met uw declaratieformulier.

Vergoeding gezondheidscursus

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op een vergoeding van een gezondheidscursus. De vergoeding geldt voor alle gezondheidscursussen samen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top 75% tot maximaal € 150,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de gezondheidscursus tot een bepaald bedrag. Het resterende deel betaalt u zelf.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een professionele aanbieder van gezondheidscursussen mag de cursus geven, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, reumavereniging, diabetesvereniging of de Nederlandse Hartstichting.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.