Man met herkwerk

Logopedie

Logopedie omvat zorg die logopedisten plegen te bieden. Logopedie richt zich op het behandelen of verhelpen van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten logopedie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor een vergoeding van logopedie in aanmerking als:

 • de zorg een geneeskundig doel heeft, en
 • van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

Onder de zorg valt ook stottertherapie.

Onder logopedie valt niet:

 • de behandeling van een achterstand in de taalontwikkeling door een dialect of het spreken van een andere taal, valt niet onder de logopediezorg;
 • de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid;
 • de behandeling van dyslexie.

Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgverlener

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Deze verwijzing stuurt u mee als u de factuur bij ons indient. U hoeft geen verwijzing te hebben wanneer de zorgverlener gecontracteerd is en de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond.

Vergoeding logopedie

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van logopedie:

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor logopedie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

 • Preverbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Preverbale logopedie van de NVLF.
 • Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF;
 • Individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF.
 • Integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF.
 • logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze aansluiting is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
 • overige logopedie: een logopedist.

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) logopedist bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.