Man met herkwerk

Orthodontie (beugel)

Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 
Man met hekwerk

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Dat is mogelijk met bijvoorbeeld een beugel. Een tandarts of orthodontist kan de zorg verlenen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Met een tandartsverzekering komt u in aanmerking voor vergoeding van orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

Verwijzing nodig voor orthodontie

Voor zorg door een orthodontist heeft u een verwijzing nodig van een tandarts.

Vergoeding orthodontie

Vanuit de tandartsverzekering heeft een verzekerde tot 18 jaar recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie. Heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel)? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar*
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*

De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

  • algemene tandheelkundige zorg;
  • techniekkosten;
  • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
  • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
  • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

U heeft recht op vergoeding van de volgende prestatiecodes*:

Type behandeling Prestatiecode
Beugels (orthodontie) alle F-codes, eindigend op de letter 'A'

*) Prestatiecodes zijn codes voor behandelingen. U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts. De prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U heeft recht op vergoeding van techniekkosten bij de hiervoor genoemde codes tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende behandeling is opgenomen in de Lijst maximale vergoedingen techniekkosten (PDF).

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie.

Geen eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of orthodontist. Met onze zorgzoeker vindt u een tandarts of orthodontist bij u inde buurt. Voor meer informatie over orthodontie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.