Man met herkwerk

Preventieve voetzorg

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heeft u vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg als u Diabetes Mellitus type I of II heeft.
Man met hekwerk

De preventieve voetzorg omvat het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen 1 tot en met 4, zoals beschreven in de 'Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera 2019'. Een individueel behandelplan bepaalt het daadwerkelijk aantal verrichtingen dat u ontvangt.

De preventieve voetzorg bestaat uit:

  • Jaarlijkse voetonderzoek (screening), bestaande uit anamnese, onderzoek en risico- inventarisatie; 
  • Afhankelijk van het zorgprofiel, de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren;
  • Voorlichting over aanpassing van uw leefstijl als onderdeel van de behandeling;
  • Advies over geschikt schoeisel.

Op basis van de Simm's classificatie en andere factoren is de voetzorg aan diabetici onderverdeeld in de zorgprofielen. Onder preventieve voetzorg valt niet verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels om uitsluitend cosmetische of verzorgende redenen.

Preventieve voetzorg kan ook onderdeel zijn van ketenzorg of medisch specialististische zorg. Als dat het geval is, dan krijgt u de kosten van preventieve voetzorg vergoed vanuit die zorgsoort.

Vergoedingen

Overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging

Onderstaand vindt u een overzicht in welke situatie u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding, mits medisch noodzakelijk, vanuit aanvullende verzekeringen Plus en Top.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding van voetverzorging uit de aanvullende verzekering. U kunt ook recht hebben op frequent gericht voetonderzoek, de daaruit voortvloeiende diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen en de behandeling van risicofactoren. U moet dan een matig verhoogd (Simm’s-Classificatie 1) of verhoogd risico (Simm’s-Classificatie 2 en 3) hebben op ontstekingen, vaatproblemen en verlies van gevoel in uw voeten.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering.

Podotherapie, podologie;

U heeft recht op pedicurebehandelingen als u:

  • Reuma (reumatoïde artritis) heeft;
  • Last heeft van een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes.
Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding voor voetverzorging vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Wij hanteren een maximumvergoeding voor preventieve voetzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor
niet-gecontracteerde zorg.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u een kopie van de verwijzing meesturen bij het indienen van de eerste nota. Uit de nota moet duidelijk worden welke zorg u heeft ontvangen.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

Eigen risico

De kosten van preventieve voetzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht

  • Voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1): een pedicure, een podotherapeut of een huisarts;
  • Voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2, 3 en 4): een podotherapeut of een huisarts.

Voor pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering kunt u terecht bij de pedicure. De pedicure dient te zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Pedicure met specialisatie diabetische voet of medische pedicure of voetverzorging bij Reumapatiënten. Indien de zorg wordt verleend door een gecontracteerde aanbieder zal deze de zorg ook declareren. U hoeft in dat geval niet zelf te betalen aan de zorgverlener.

Een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1) zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2 en hoger) verlenen in opdracht van de podotherapeut. In dat geval is de podotherapeut de hoofdbehandelaar en brengt de podotherapeut de zorg in rekening.

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgaanbieder bij u in de buurt.

Verwijzing nodig voor preventieve voetzorg

Voor zorg uit de aanvullende verzekering of bij een niet-gecontracteerde zorgverlener moet u een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant voor preventieve voetzorg door een pedicure of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken welk type diabetes u heeft en onder welk zorgprofiel u valt.

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet u meesturen bij het indienen van de eerste nota.

Preventieve voetzorg kan deel uitmaken van ketenzorg of medisch specialistische zorg. De voorwaarden voor het recht op deze vormen van zorg staan op die betreffende pagina’s. Je hebt geen recht op preventieve voetzorg op grond van dit artikel als je op grond van het artikel over ketenzorg of medisch specialistische zorg (algemeen) al preventieve voetzorg ontvangt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.