Wat is een goede zorgverzekering voor tijdelijke arbeidsmigranten?

Frank Johnsen, directeur Klant bij HollandZorg
28 september 2021

  

Een goede zorgverzekering voor tijdelijke arbeidsmigranten is anders dan een zorgverzekering voor Nederlandse staatsburgers. De dekkingen en de communicatie moeten aansluiten op de wensen en behoeften van deze doelgroep. In deze blog leg ik uit waar een goede zorgverzekering voor tijdelijke arbeidsmigranten volgens HollandZorg aan moet voldoen.

Waarom is een zorgverzekering voor arbeidsmigranten anders dan een gewone zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland werkt, moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Als tijdelijke arbeidsmigrant kun je bij een reguliere zorgverzekeraar een gewone zorgverzekering nemen. Dan loop je wel het risico dat juist zaken die je enkel bij arbeidsmigranten tegenkomt, niet gedekt zijn. Bovendien is een gewone zorgverzekeraar vaak niet flexibel genoeg om halverwege het jaar te starten en weer te stoppen. Zeker niet als het gaat om grote aantallen verzekerden.

Tijdelijke arbeidsmigranten zijn meestal in dienst bij een uitzendbureau, die hen wegwijs maakt in Nederland en hen helpt bij het regelen van een zorgverzekering. Volker van Vuurde, directeur van Vuurin Personeelsdiensten (uitzendbureau voor personeel uit Polen en Roemenië) ziet het als zijn morele verplichting om zijn werknemers een goede zorgverzekering te beiden. Met HollandZorg weet hij zeker dat hij goed zit: Een zorgverzekering voor een arbeidsmigrant die komt, werkt en gaat, dat is een bijzonder product. Om dat goed in te regelen, zodat het praktisch werkbaar is, dat is nog niet eenvoudig.”

Maar dat is wel precies waar wij bij HollandZorg ons uiterste best voor doen: een goede, passende én praktisch werkbare zorgverzekering bieden voor een arbeidsmigrant die komt, werkt en gaat. Het welzijn van de arbeidsmigrant staat daarbij voorop. Yvonne van de Ven, manager bij LTO Arbeidskracht (onderdeel van de belangenorganisatie voor land- en tuinbouw), ziet dat ook: “HollandZorg ziet echt als belangrijk. Bij andere zorgverzekeraars is het toch een beetje bijzaak. Door zich exclusief te richten op de arbeidsmigrant is HollandZorg ook veel flexibeler. En kunnen ze bijvoorbeeld de premie laag houden, het eigen risico eruit houden of spoedeisende tandhulp standaard aanbieden".

 

Een goede zorgverzekering voor arbeidsmigranten is zo eenvoudig mogelijk

Bij HollandZorg doen we er alles aan om juist dit bijzondere product wel zo eenvoudig mogelijk te maken. Bovendien willen wij uitzendbureaus ontzorgen. Zodat zij zich op hun dagelijkse werkzaamheden kunnen concentreren. Dat doen we door het proces te vereenvoudigen en de communicatie helder te houden:

  • We maken het aan- en afmelden zo eenvoudig mogelijk.
  • Vanaf de onboarding communiceren we zoveel mogelijk rechtstreeks met de uitzendkracht.
  • We vertalen essentiële documenten naar het Engels, Pools en Roemeens.

Het aan- en afmelden voor de zorgverzekering hebben we zo ingericht dat zowel de arbeidsmigrant als het uitzendbureau hier nauwelijks mee bezig hoeft te zijn. De arbeidsmigrant geeft eenmalig aan dat het uitzendbureau zijn zorgverzekering kan regelen. Het uitzendbureau meldt een arbeidsmigrant aan in zijn eigen salaris- of planningspakket en door een automatische koppeling start de zorgverzekering. Ook het 'afmelden' gaat op deze manier.

Door (de communicatie rondom) de zorgverzekering zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat tijdelijke arbeidsmigranten begrijpen waar ze aan toe zijn. We willen graag rechtstreeks met hen in contact zijn, om ruis op de lijn te voorkomen. Hun uitzendbureau regelt werk, HollandZorg regelt de verzekering.

Bart Legierse, directeur van Stipt Uitzendbureau, verwoordt het zo: “Ik wil stabiliteit, het moet goed geregeld zijn. Mensen die zich aanmelden, krijgen een welkomstmail van HollandZorg. Mensen die een declaratie indienen worden betaald. Wij als uitzendbureau kunnen aan- en afmelden. En er moet een degelijk pakket tegenover staan. Niets meer, niets minder.”

 

Lees ook: Digitalisering van de zorgverzekering voor arbeidsmigranten

De dekkingen van een goede zorgverzekering voor arbeidsmigranten

Een goede zorgverzekering voor arbeidsmigranten sluit aan op de specifieke wensen en behoeften van tijdelijke arbeidsmigranten. Daarom biedt onze zorgverzekering dekkingen die alleen voor arbeidsmigranten interessant zijn.

Met de Flexpolis basisverzekering verzekeren ze zich, zoals iedereen in Nederland, van de meest noodzakelijke zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuisopname en spoedeisende hulp. Met de aanvullende verzekeringen No Risk I en No Risk II hebben arbeidsmigranten recht op vergoedingen die juist voor hen interessant zijn.

Geen eigen risico voor de arbeidsmigrant

Veel arbeidsmigranten zijn van huis uit niet bekend met het fenomeen eigen risico. Dat je het eerste deel van de zorg die je ontvangen hebt, zelf moet betalen, ondanks dat je verzekerd bent, is vaak erg moeilijk uit te leggen. Met de aanvullende verzekering No Risk I dekken we het wettelijk verplichte eigen risico volledig af, vrijwillig eigen risico is niet mogelijk. Zo voorkomen we misverstanden en allerlei administratieve en financiële rompslomp.

Verzekerd van specifieke zorg en geen eigen bijdrage medicijnen

Als tijdelijke arbeidsmigrant heb je soms specifieke zorg nodig. Zo kan het medisch noodzakelijk zijn om naar het land van herkomst te worden gebracht. De No Risk II dekt de kosten voor en de organisatie van het vervoer vanuit Nederland naar het land van herkomst binnen Europa. Bij overlijden dekt deze aanvullende verzekering dit ook. Verder dekt de No Risk II spoedeisende tandzorg en de wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen: bij de apotheek hoeft niks betaald te worden.

Zo blijven wij voorop lopen

HollandZorg heeft in 2008 (toen nog als onderdeel van Salland Zorgverzekeringen) als eerste verzekeraar ingezien dat tijdelijke arbeidsmigranten andere wensen en zorgen hebben. Door zich te specialiseren kon HollandZorg al snel vooroplopen op het gebied van zorgverzekeringen voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Uiteraard willen wij voorop blijven lopen. Door service en product nóg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van tijdelijke arbeidsmigranten én uitzendbureaus. Want, zoals Bart Legierse, directeur van Stipt Uitzendbureau het zegt: “Als mijn uitzendkrachten tevreden zijn, dan zijn mijn klanten tevreden en dan ben ik tevreden.” Precies dáár gaat het ons bij HollandZorg ook om.

 

Meer over: De voordelen van HollandZorg