Man met herkwerk

Vergoeding medisch noodzakelijke repatriering

Wat is de dekking?
Man met hekwerk

U (de verzekerde) heeft recht op vervoer van u en de organisatie van het vervoer:

  • vanuit het land van tijdelijk verblijf naar Nederland of naar uw land van herkomst;
  • vanuit Nederland naar uw land van herkomst.

Uw land van tijdelijk verblijf en uw land van herkomst moeten zijn gelegen in geografisch Europa. Vervoer van gezinsleden en andere reisgenoten valt hier niet onder. Verder moet sprake zijn van een medische noodzaak voor het vervoer.

Er is sprake van een medische noodzaak wanneer wij oordelen dat behandeling in uw land van herkomst medisch gezien noodzakelijk is, omdat deze ter plaatse niet goed mogelijk of medisch onverantwoord is of omdat medische behandeling ter plaatse hogere dan in Nederland of uw land van herkomst te maken kosten met zich mee brengt.

Sociale redenen zoals gezinshereniging of taalproblemen vallen hier niet onder. U houdt recht op deze dekking gedurende 14 dagen na het eindigen van uw aanvullende verzekering.

Waar moet u op letten?

Wij organiseren de repatriëring. Daarom moet u of uw vertegenwoordiger contact opnemen met de HollandZorg calamiteitenlijn: +31 (0)570 687 110.