Man met herkwerk

Vergoeding spoedeisende tandheelkundige zorg in Nederland

Wat is de vergoeding?
Man met hekwerk

U heeft recht op de vergoeding van kosten van spoedeisende tandheelkundige behandelingen in Nederland.

Onder spoedeisende zorg wordt hier verstaan: onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat daarbij om zorg die gericht is op het opheffen van acute pijnklachten en de zorg voor voldoende kauwvermogen.

Gebitssanering is geen spoedeisende zorg. Voor elke gebruikelijke behandeling bestaat een prestatiebeschrijving. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze vast. Alleen behandelingen met een prestatiebeschrijving als bedoeld in de Verrichtingenlijst spoedeisende mondzorg HollandZorg komen voor vergoeding in aanmerking. De Verrichtingenlijst spoedeisende mondzorg HollandZorg kunt hier downloaden (PDF).

Waar moet u op letten?

Een tandarts mag alle zorg verlenen. Een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen doen.

De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden via de HollandZorg zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123.