Man in fabriekshal

Vergoeding vervoer stoffelijk overschot binnen geografisch Europa

Wat wordt vergoed?
Man met hekwerk

U (de verzekerde) heeft recht op vervoer van uw stoffelijk overschot van de plaats van overlijden in Nederland of een land van tijdelijk verblijf naar uw land van herkomst en de organisatie van het vervoer. Onder het vervoer wordt verstaan: de kosten van het transport zelf (het ticket) en de voor het transport noodzakelijke extra kosten (verplichte balseming, reiskist etc.).

Uw land van tijdelijk verblijf en uw land van herkomst moeten zijn gelegen in geografisch Europa. Er bestaat recht op deze dekking gedurende 14 dagen na het eindigen van uw aanvullende verzekering.

Waar moet u op letten?

Wij organiseren het vervoer. Daarom moet uw vertegenwoordiger contact opnemen met de HollandZorg

calamiteitenlijn: +31 (0)570 687 110.