Man met herkwerk

Over HollandZorg

Onbegrensd in zekerheid
Man met hekwerk

HollandZorg is dé specialist in Nederland waar het gaat om (zorg)verzekeringen voor mensen die tijdelijk voor werk naar Nederland komen. Onze zorgverzekeringen zijn speciaal voor u ontwikkeld, inclusief extra vergoedingen en meertalige dienstverlening. Daarnaast staat HollandZorg voor de meest optimale service. Dat is de onbegrensde zekerheid van HollandZorg!

Onderdeel van Eno

HollandZorg is een onderdeel van Eno. Eno is een zorgverzekeraar met regionale roots. Al ruim 160 jaar werken wij vanuit Deventer voor onze verzekerden. Ook de merken Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect zijn onderdeel van Eno. Lees meer

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Dit ging over het sterker maken van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Het doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. De Inspraakregeling verzekerden Eno vindt u op Eno.nl.