Man met herkwerk

Voorwaarden en reglementen 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg zorgverzekeringen. Zorgverzekeringen speciaal voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Man met hekwerk

Overzicht voorwaarden en reglementen

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

Overige documenten HollandZorg zorgverzekeringen

Algemeen


Alternatieve geneeswijzen


Gecombineerde leefstijlinterventie


Fysiotherapie en oefentherapie


Geneesmiddelen


Hulpmiddelen


Kraamzorg

Medisch specialistische zorg


Mondzorg


Niet-gecontracteerde zorg


GGZ


PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.


Overig

Voorwaarden 2021

Bent u op zoek naar voorwaarden en reglementen van 2021? Deze vindt u hier.