Man met herkwerk

Gezinsleden in woonland meeverzekeren

Medische zorg voor uw gezin
Man met hekwerk

Heeft u een zorgverzekering in Nederland afgesloten en woont uw gezin in uw land van herkomst? Dan kunnen uw gezinsleden géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Wanneer uw woonland een verdragsland is, dan kunt u uw gezinsleden soms wel meeverzekeren. Afhankelijk van het woonland hebben meeverzekerde gezinsleden recht op zorg in hun woonland, in Nederland en in andere EU/EER-landen en Zwitserland.

Let op: is uw land van herkomst geen verdragsland, dan kunt u uw gezinsleden niet meeverzekeren. U kunt in uw woonland een ziektekostenverzekering voor hen afsluiten.

Gezinsleden meeverzekeren uit verdragsland

U kunt uw gezinsleden meeverzekeren op uw Nederlandse zorgverzekering als uw woonland een verdragsland is. Om uw gezinsleden mee te verzekeren vraagt u bij HollandZorg het formulier S1/E106 aan. Met dit formulier gaat u naar een zorgverzekeraar in uw woonland. Deze zorgverzekeraar beslist wie van uw gezinsleden worden meeverzekerd.

Werkt u in Nederland én in uw woonland? Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw verzekeringssituatie.

Zorg voor meeverzekerde gezinsleden

Wanneer u uw gezinsleden kunt meeverzekeren op uw zorgverzekering in Nederland, dan hebben zij recht op zorg in hun woonland. Wanneer het woonland een ander EU/EER-land of Zwitserland is, dan kunnen meeverzekerde gezinsleden ook recht hebben op (noodzakelijke) medische zorg in Nederland en in andere landen van de EU/EER en Zwitserland.

In woonland: wettelijk verzekerde medische zorg

Op basis van het S1/E106 formulier hebben meeverzekerde gezinsleden (en u) recht op de wettelijk verzekerde medische zorg van hun woonland. Welke zorg dit precies is, hangt af van het sociale ziektekostenstelsel van dat land.

In Nederland: zorg uit het basispakket en de Wlz

Is uw land van herkomst een EU/EER-land of Zwitserland? Meeverzekerde gezinsleden hebben dan in Nederland recht op zorg uit het basispakket en de Wet langdurige zorg (Wlz). Om aanspraak te kunnen maken op zorg in Nederland, hebben zij een European Health Insurance Card (EHIC) nodig.
Let op: voor zorg uit de Wlz heeft u een indicatiebesluit nodig. U vraagt een indicatiebesluit aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat doet u voordat u naar Nederland komt of tijdens een (tijdelijke) verblijf in Nederland.

In andere EU/EER-landen en Zwitserland: medisch noodzakelijke zorg

Is uw land van herkomst een EU/EER-land of Zwitserland? Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medisch noodzakelijke zorg in een ander EU/EER-land en Zwitserland. Om aanspraak te kunnen maken op deze zorg, hebben zij een European Health Insurance Card (EHIC) nodig.

Is uw land van herkomst wel een verdragsland, maar geen EU/EER-land of Zwitserland? Meeverzekerde gezinsleden kunnen dan geen EHIC aanvragen. Ook hebben zij geen recht op medisch noodzakelijk zorg in Nederland en in andere EU/EER-landen en Zwitserland.

Europese zorgkaart voor gezinsleden

Meeverzekerde gezinsleden uit een EU-/EER-land en Zwitserland kunnen bij het CAK een EHIC pas aanvragen. Voor de aanvraag van de Europese zorgpas heeft u een ID-nummer nodig. U ontvangt hierover bericht van het CAK, zodra de ziektekostenverzekeraar in uw woonland de medeverzekering van uw gezinsleden aan het Zorginstituut Nederland heeft gemeld. U ontvangt dan voor ieder gezinslid apart een brief met een ID-nummer. Ga naar de website van het CAK.

Zvw-bijdrage meeverzekerde gezinsleden
Voor meeverzekerde gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn betaalt u een vaste bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening van het CAK. De minister van VWS stelt ieder jaar de hoogte van de vaste bijdrage Zvw vast. Omdat de kosten van medische zorg per land verschillen wordt de vaste bijdrage Zvw gecorrigeerd met een woonlandfactor. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt af dus van het land waar u woont.

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor België:

Vaste bijdrage Zvw in 2020 €117,92 per maand
Woonlandfactor België in 2020 0,7303
Te betalen Zvw-bijdrage per verzekerde €117,92 x 0,7303 = €86,12 per maand

Meer informatie over de berekening van de Zvw-bijdrage en de woonlandfactoren vindt u op de website van het CAK.