Man met herkwerk

Vergoeding zorg in woonland

Vergoeding medische zorg in het buitenland
Man met hekwerk

Met uw Nederlandse zorgverzekering heeft u in het buitenland recht op medische zorg. Bijvoorbeeld in uw woonland of tijdens een internationale zakenreis of vakantie. De vergoeding van de zorg die u krijgt, is afhankelijk van het land waar u bent en de zorg die u krijgt. Hieronder geven wij u informatie over de vergoeding van zorg in het buitenland.

Vergoeding van zorg in EU/EER- en verdragslanden

Woont of verblijft u tijdelijk in een ander EU/EER-land of verdragsland dan Nederland? Dan heeft u in dat land of een ander EU/EER-land of verdragsland recht op:

 1. Vergoeding van kosten van de zorg die u van ons zou krijgen als deze zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in Nederland was verleend, namelijk:
  a) als wij voor die zorg een maximumtarief hanteren, tot maximaal het tarief dat wij hebben vastgesteld. In de verzekeringsvoorwaarden is per zorgvorm vermeld of een maximumvergoeding geldt voor niet-gecontracteerde zorg;
  b) als wij voor die zorg geen maximumtarief hanteren, tot maximaal het marktconform tarief dat in Nederland voor die zorg geldt. Onder het marktconform Nederlands tarief vallen in elk geval de kosten van zorg die overeenkomen met het op dat moment voor die zorg geldende maximumtarief dat is vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg;
 2. Recht op zorg of vergoeding van kosten van zorg volgens de wettelijke regels van de sociale ziektekostenverzekering van dat land.

De vergoeding onder 1a) geldt niet als de zorg niet, niet tijdig of alleen op grote afstand van uw woonplaats of uw tijdelijke verblijfplaats in het buitenland door een gecontracteerde zorgaanbieder kan worden verleend. In dat geval heeft u recht op de vergoeding onder 1b) of onder 2.

Zorg door een gecontracteerde zorgaanbieder

Als u woont of tijdelijk verblijft in een ander EU/ EER-land of verdragsland dan Nederland, heeft u voor zorg door een gecontracteerde zorgaanbieder in dat land of een ander EU/EER-land of verdragsland recht op:

 • vergoeding van kosten van zorg door de gecontracteerde zorgaanbieder tot maximaal het tarief dat wij met die zorgaanbieder zijn overeengekomen.
  Soms eindigt de overeenkomst tussen ons en de zorgaanbieder op het moment dat u van deze zorgaanbieder zorg krijgt. In dat geval heeft u recht op vergoeding van de kosten van de resterende zorg door deze zorgaanbieder tot maximaal het marktconform tarief dat in Nederland voor die zorg geldt. Onder het marktconform Nederlands tarief vallen in elk geval de kosten van zorg die overeenkomen met het op dat moment voor die zorg geldende maximumtarief dat is vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg;
 • zorg of vergoeding van kosten van zorg volgens de wettelijke regels van de sociale ziektekostenverzekering van dat land.

Met onze zorgzoeker vindt u gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze klantenservice via +31 (0)570 687 123.

Vergoeding van kosten in andere landen

Woont of verblijft u tijdelijk in een land dat geen EU/EER-land of verdragsland is? Dan heeft u voor zorg in dat land recht op de vergoeding van kosten:

 • als wij voor die zorg een maximumtarief hanteren, tot maximaal het tarief dat wij hebben vastgesteld. In de verzekeringsvoorwaarden is per zorgvorm vermeld of wij een maximumvergoeding voor niet-gecontracteerde zorg hanteren.
 • als wij voor die zorg geen maximumtarief hanteren, tot maximaal het marktconform tarief dat in Nederland voor die zorg geldt.

Onder het marktconform Nederlands tarief vallen in elk geval de kosten van zorg die overeenkomen met het op dat moment voor die zorg geldende maximumtarief dat is vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg.

De vergoeding onder 1 geldt niet als de zorg niet, niet tijdig of alleen op grote afstand van uw woonplaats of uw tijdelijke verblijfplaats in het buitenland door een gecontracteerde zorgaanbieder kan worden verleend. In dat geval heeft u recht op de vergoeding onder 2).

Wij vergoeden de kosten van de zorg in euro’s. Voor het omrekenen van buitenlandse valuta gebruiken wij zo veel mogelijk de omrekenkoers op de datum waarop de zorg is verleend.

Declareren van buitenlandse rekeningen

Voor het declareren van rekeningen voor zorg in het buitenland gelden iets andere voorwaarden dan voor het declareren van rekeningen voor zorg in Nederland. De rekeningen moet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans of Turks zijn opgesteld en een beschrijving van de verleende zorg bevatten. Is de rekening in een andere taal opgesteld? Stuur dan een vertaling van de rekening door een beëdigd vertaler mee. Anders dan bij een Nederlandse nota moet u ook een declaratieformulier buitenland opsturen.

Heeft u nog vragen?

Bel onze klantenservice via (0570) 687 123 of lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.