Vergoedingen 2022

Vergoeding basisverzekering en aanvullende verzekeringen

In ons online vergoedingoverzicht zorgverzekering leest u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen.

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig voordat de behandeling of gebruik plaatsvindt. Deze machtiging is noodzakelijk om vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten. Indien uw machtigingsaanvraag voldoet aan de gestelde criteria zoals genoemd in de voorwaarden, dan mag u er vanuit gaan dat wij binnen 14 dagen zullen reageren op uw aanvraag.

In het vergoedingenoverzicht, onder de betreffende behandeling of onder het betreffende hulp- of geneesmiddel, kunt u vinden of een machtigingsaanvraag noodzakelijk is. Staat hier niets vermeld over toestemming, dan hoeft u niets aan te vragen.

 

Uw eigen verzekering inzien? Dat kan in Mijn HollandZorg (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

 

Naar Vergoedingen 2021

Vergoeding zoeken

A
Alarmcentrale Alternatieve geneesmiddelen Alternatieve geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Audiologische zorg Alarmcentrale Alternatieve geneesmiddelen Alternatieve geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Audiologische zorg
B
Bariatrische chirugie Borstprothese Borstvoedingbegeleiding Bril en contactlenzen Basis GGZ Bijzondere tandheelkunde Bariatrische chirugie Borstprothese Borstvoedingbegeleiding Bril en contactlenzen
D
Diabetes hulpmiddelen Dialyse zonder opname Dietetiek Diabetes hulpmiddelen Dialyse zonder opname Dietetiek
E
Eerstelijnsverblijf Elastische kousen Erfelijkheidsadvies Ergotherapie Eerstelijnsverblijf Elastische kousen
F
Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar
G
Gecombineerde leefstijlinterventie Geneesmiddelenzorg Gezichtsverzorging Gezondheidscursus Gezondheidsonderzoek Gespecialiseerde GGZ Geriatrische revalidatiezorg Geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen
H
Hoorhulpmiddelen Hospicezorg Huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg
I
Incontinentiemateriaal ivf- en icsi-behandeling
K
Ketenzorg Ki- kid- en iui-behandeling Kinderopvang bij ziekenhuisopname Kraampakket Kraamzorg Kuuroord
L
Lensimplantatie Logeerhuis Logopedie
M
Mantelzorgmakelaar Mechanische beademing Medische keuring rijbewijs Medisch specialistische zorg
N
Nachtelijke thuiszorg stervenden
O
Onderzoek naar kanker bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Orthodontie - beugel Orthodontie in bijzondere gevallen Orthopedische schoenen Overige geneeskundige -huisartsen-zorg
P
Persoonlijke alarmering Preventieve voetzorg
R
Revalidatiezorg Reiskosten bij ziekenbezoek
S
Second opinion Seksuologie Spataderbehandeling Sportmedisch advies Sterilisatie Stoppen met roken-programma
T
Tandheelkundige zorg TENS bij bevalling Therapeutisch vakantiekamp Transplantatiezorg Trombosezorg
V
Vaccinaties voor reizigers Verblijf Verloskundige zorg Verpleging zonder verblijf Vervoer stoffelijk overschot Voetverzorging Voorwaardelijk toegelaten zorg
Z
Zorg in het buitenland Ziekenvervoer Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zorg voor vrouwen - Care for Women Zwangerschapcursus en moederbegeleiding Zorg in het buitenland
A - Z
A B
C
D E F G H I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V
W
X
Y
Z