Man met herkwerk

We helpen u op weg in de Nederlandse zorg

Huisarts, huisartsenpost en spoedeisende hulp,

Man met hekwerk

U heeft zorg nodig. Wat moet u doen?


  1. Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan direct het landelijke alarmnummer 112.

  2. Is er geen sprake van levensgevaar, maar heeft u medische hulp nodig? Bel een huisarts.

  3. Is de huisartsenpraktijk gesloten en kunnen uw klachten niet wachten tot de volgende dag? Bel dan met de huisartsenpost.


De online gids van Healthcare for internationtals legt ook in het Pools en Roemeens uit hoe de zorg in Nederland werkt.

 Huisarts of huisartsenpost

HAP InEen explainer UK from InEen on Vimeo.

Wanneer huisarts:


Als u medische hulp nodig heeft en er geen sprake is van levensgevaar. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar andere hulpverleners of het ziekenhuis.

Maak een afspraak
Bel met de huisarts voor een afspraak.
Waar vindt u een huisarts
U vindt een huisarts bij u in de buurt. Of zoek een huisarts via de zorgzoeker.

Wanneer huisartsenpost:

Als er geen huisarts aanwezig of bereikbaar is en uw klachten niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, belt u de huisartsenpost.


Maak een afspraak
De triagist (huisarts assistent) van de huisartsenpost beoordeelt telefonisch of u langs moet komen of beter een afspraak kunt maken met uw huisarts binnen werktijden.

Waar vindt u een huisartsenpost
Als u een huisarts belt buiten werktijden, dan schakelt de telefoon automatisch door naar de huisartsenpost. Of u zoekt via de zorgzoeker.

Ga niet rechtstreeks naar de spoedeisende hulp

Bel eerst met de huisarts of huisartsenpost. Indien nodig sturen zij u door naar de spoedeisende hulp. Is er sprake van een levensbedreigende situatie; bel dan direct met het landelijke alarmnummer 112.


Bel niet de HollandZorg Alarmcentrale

De HollandZorg Alarmcentrale belt u alleen als u buiten Nederland en buiten uw woonland verblijft én u medische zorg nodig heeft die direct noodzakelijk is.


Wat neemt u mee naar de arts?

Als u zorg nodig heeft dan kunt u ook zonder zorgpas naar een zorgverlener. Neem uw legitimatiebewijs en uw BSN mee. De zorgverlener kan met die gegevens nagaan dat u bij HollandZorg verzekerd bent. Gebruikt u medicatie? Neem dan een lijst mee waarop staat welke medicatie u gebruikt.


U hoeft niet te betalen bij een huisarts

Een (huis)arts controleert altijd of u verzekerd bent. Dat doet hij via uw BSN of uw naam. Door uw verzekering bij HollandZorg hoeft u niet te betalen bij de huisarts of in het ziekenhuis. Wij vergoeden de zorgkosten aan de zorgverlener. Vallen uw zorgkosten niet onder de basisverzekering of aanvullende verzekering? Of is uw verzekering gestopt? Dan betaalt u zelf de kosten van de zorg.

U betaalt soms eigen risico:

  • Bent u verzekerd via uw werkgever dan is uw eigen risico afgedekt door de Flexpolis, No Risk I. U betaalt dus geen eigen risico.
  • Bent u individueel verzekerd dan geldt er een verplicht eigen risico waardoor het kan zijn dat u (een deel) van de zorgkosten zelf betaalt.

Het is niet verplicht om een huisarts te hebben

We adviseren u om u in te schrijven bij een huisarts. Dan weet u waar u terecht kunt als u zorg nodig heeft. Het kan zijn dat het inschrijven niet lukt, omdat de huisarts bijvoorbeeld geen ruimte heeft voor nieuwe patiënten.

U bent niet verplicht u in te schrijven bij een huisarts. U kunt ook eenmalig een consult aanvragen als er sprake is van incidentele en acute zorg. De huisarts mag dan een passantentarief in rekening brengen.


Zorggids Bianca Beije helpt u op weg

Lukt het niet om een huisarts te vinden? Of heeft u wat extra ondersteuning nodig in uw zoektocht naar de juiste zorg? Onze Zorggids Bianca Beije kan u op weg helpen. Zij is tijdens kantooruren te bereiken via: 0031 (0)570 687 123.

Meer informatie over: Zorg in uw thuisland

Meer informatie over: Zorg tijdens een verblijf in het buitenland