Internationaal medewerker in de kas

Zorg in Nederland en land van herkomst

Medische zorg in Nederland
Internationaal medewerker in de kas

Als u in Nederland medische hulp nodig heeft en er is geen sprake van levensgevaar dan belt u de huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar andere hulpverleners of het ziekenhuis.

Medische zorg in uw land van herkomst

U woont in het buitenland en u werkt in Nederland. Wanneer uw land van herkomst een verdragsland is, dan heeft u met uw Nederlandse zorgverzekering ook in uw woonland recht op medische zorg. Hiervoor vraagt u een S1/E106 formulier aan.

Zorg in land van herkomst met formulier S1/E106

Woont u in een verdragsland en heeft u de HollandZorg Basisverzekering afgesloten, dan kunt u bij HollandZorg het zogenaamde formulier S1/E106 aanvragen. Met dit formulier kunt u bij een zorgverzekeraar in uw woonland verklaren dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft en daarmee ook recht heeft op medische zorg volgens de regels van uw woonland. Ook heeft u recht op alle zorg uit de zorgpolis van de HollandZorg Basisverzekering. De vergoeding van deze zorg in uw woonland is naar Nederlandse maatstaven. Afhankelijk van uw woonland worden kosten niet altijd volledig vergoed.

Belangrijk om te weten:

  • Wanneer u zich inschrijft bij uw gemeente in Nederland (Nederlandse Basis registratie Personen (BRP)) dan komt het S1/E106 formulier te vervallen.
  • Wij vullen het S1/E106 formulier na aanvraag volledig in. Deze volledig ingevulde formulieren moet u zo spoedig mogelijk, meestal persoonlijk en binnen 6 maanden in leveren bij de ziektenkostenverzekering van uw thuisland.
  • Het S1/E106 formulier is geldig met ingang van datum inschrijving tot en met de datum van uitschrijving van uw zorgverzekering.

Zorgverzekering via uw werkgever

U heeft een zorgverzekering afgesloten via uw werkgever. Zij regelen de aan- en afmelding van uw zorgverzekering. Dan vraagt u het S1/E106-formulier aan via uw werkgever. Het S1/E106 formulier vindt u vervolgens in uw persoonlijke online omgeving, 'Mijn HollandZorg'.

Zorg in land van herkomst voor meeverzekerde gezinsleden

Is uw woonland een verdragsland en wilt u uw gezinsleden meeverzekeren op de polis van uw Nederlandse zorgverzekering? Wanneer u met uw formulier E106/S1 naar de zorgverzekeraar in uw woonland gaat, dan geeft deze verzekeraar aan welke gezinsleden meeverzekerd kunnen worden. Lees meer over uw gezinsleden meeverzekeren.

Zorg in EU/EER-landen en Zwitserland met EHIC

Wanneer u de HollandZorg Basisverzekering afsluit, dan ontvangt u automatisch een digitale EHIC met uw verzekeringsgegevens. Met de EHIC heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in:

  • 27 EU-landen
  • Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
  • Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Let op: Voor zorg in uw land van herkomst gebruikt u niet de EHIC. Daarvoor heeft u het formulier S1/E106 nodig.

Zorg in EU/EER-landen en Zwitserland voor meeverzekerde gezinsleden.

Wonen uw meeverzekerde gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland? Zij kunnen dan bij het CAK een EHIC aanvragen. Met de EHIC kunnen zij in een ander EU/EER-land en Zwitserland noodzakelijke medische zorg krijgen. Dus ook in Nederland. Lees meer over de EHIC voor u en uw gezin.

Zorgverzekeringen en buitenland

Het CAK is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wlz voor mensen met een inkomen uit Nederland die in het buitenland wonen. Op de website van het CAK leest u meer over zorgverzekeringen en buitenland.
Internationaal medewerker werkend in de bouw