Man met herkwerk

Dekking zorg in woonland

Uw Nederlandse zorgverzekering in uw land van herkomst
Man met hekwerk

Wanneer u in Nederland verzekerd bent tegen zorgkosten, dan kunt u met uw Nederlandse zorgverzekering ook in uw woonland terecht voor medische zorg. U heeft dan recht op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van uw woonland.

Voorwaarden dekking in het buitenland

Voor een vergoeding van kosten van de zorg in het buitenland vanuit de zorgverzekering van HollandZorg gelden de volgende voorwaarden:

1. Er is aan alle voor die zorg geldende voorwaarden voldaan, voordat u die zorg krijgt.

Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor het recht op vergoeding van kosten van die zorg in Nederland.

Als u in Nederland voor bepaalde zorg een recept, een verwijzing of vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig heeft, dan geldt deze voorwaarde in het buitenland ook. Kijk voor de voorwaarden per zorgsoort in ons online vergoedingenoverzicht zorgverzekering of lees onze verzekeringsvoorwaarden.

2. Bij zorg met een opname van minimaal één nacht heeft u van ons schriftelijke toestemming nodig, voordat u de zorg krijgt.

U heeft geen schriftelijke toestemming nodig wanneer sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Met medisch noodzakelijke zorg bedoelen wij hier onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot u weer terug bent in Nederland.

3. De zorgaanbieder die de zorg verleent beschikt over kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan kwalificaties die gelden voor de door ons aangewezen zorgaanbieders in Nederland.

De kwalificaties van de zorgaanbieder moeten volgens het recht van het land zijn waar de zorgaanbieder is gevestigd. Zorgaanbieders in het buitenland hebben vaak een andere opleiding dan zorgaanbieders in Nederland. Kwalificaties die voldoen aan Richtlijn 2001/19/EG, Pb EG L206, voor artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en apothekers opgeleid binnen één van de EU-landen worden geacht hieraan te voldoen.

Heeft u zorg nodig in het buitenland?

Verblijft u in het buitenland en heeft u zorg nodig? Neemt u dan contact op met onze alarmcentrale als sprake is van spoedeisende zorg. Onze alarmcentrale helpt u bij het zoeken van zorg. Ook kunt u informatie krijgen over de vergoeding van de zorg. U kunt de alarmcentrale bereiken op de volgende manieren:

  • telefonisch op nummer +31 (0)570 68 71 12;
  • per mail aan alarmcentrale@hollandzorg.nl. De alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.