Man met herkwerk

Zorgverzekering van HollandZorg

Onze zorgverzekering
Man met hekwerk

Met een zorgverzekering van HollandZorg bent u verzekerd van een ruime, landelijke zorgkeuze. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij alle ziekenhuizen en bijna alle huisartsen van Nederland. Er is dus altijd een zorgverlener in de buurt. Met onze combinatiepolis wordt de door u gebruikte zorg meestal in natura vergoed. In die gevallen heeft u recht op zorg die onder de verzekeringsvoorwaarden valt. Fysiotherapie, ergotherapie of logopedie worden vergoed op basis van restitutie, waarbij u recht hebt op vergoeding van de zorgkosten. Wat betekent dat voor u?

Zorg in natura

Bij zorg in natura heeft u recht op de zorg die valt onder de dekking van onze verzekeringsvoorwaarden. Dat betekent dat HollandZorg verplicht is om u de zorg te verlenen, maar dit doen wij niet zelf. Hiervoor sluiten wij contracten af met een groot aantal zorgverleners in heel Nederland, waaruit u de zorgverlener kunt kiezen die u wilt. In die contracten maken wij niet alleen afspraken over de prijs, maar ook over kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan verleent deze zorgaanbieder u de zorg en stuurt ons de rekening. Informatie over alle voorwaarden vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Restitutie

Voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt de zorg niet in natura vergoed, maar op basis van restitutie. Dat betekent dat u recht heeft op vergoeding van kosten van die zorg en dat u niet gebonden bent aan de zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben afgesloten. Toch sluiten we ook contracten met veel zorgverleners binnen de fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Zo kunnen we kwaliteitseisen stellen en afspraken maken over de prijs van de behandeling. Hierdoor heeft u nog steeds vrije zorgkeuze, maar bent u wel verzekerd van goede en betaalbare zorg. Gaat u naar een zorgverlener binnen de fysiotherapie, ergotherapie of logopedie waarmee wij een contract hebben gesloten? Dan stuurt de zorgaanbieder ons de rekening. Informatie over alle voorwaarden vindt u in de polisvoorwaarden.

Niet-gecontracteerde zorg

Voor zorg door een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben afgesloten, hebben wij maximumtarieven opgesteld. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met ons? Dan krijgt u de kosten tot het maximumtarief vergoed. Hanteert de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hogere tarieven dan het maximumtarief? De kosten boven het maximumtarief betaalt u dan zelf.

Zorgverlener zoeken

In onze zorgzoeker kunt u zien of de zorgverlener van uw keuze een contract heeft met ons. U kunt er ook zoeken naar zorgaanbieders bij u in de buurt en u kunt er het patiëntenoordeel lezen over die zorgverlener.