Man met herkwerk

Dialyse zonder opname

Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor dialysezorg

U heeft voor dialysezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Vergoeding dialysezorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van dialysezorg:

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

  • Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren.
  • Regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de middelen die nodig zijn voor de dialyse.
  • Overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse.
  • Opleiding door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen.
  • Noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum.

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u ook recht op vergoeding van:

  • De redelijke kosten voor aanpassingen aan en in de woning en het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Daarvoor geldt als voorwaarde dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen.
  • Overige redelijke kosten die direct met de thuisdialyse samenhangen. Er mag dan geen mogelijkheid voor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling bestaan.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor dialysezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. De dialysezorg mag plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerd dialysecentrum bij u in de buurt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.