Man met herkwerk

Kraamzorg

Kraamzorg is zorg aan moeder en kind na de bevalling. Onder kraamzorg valt alleen de zorg gedurende de eerste tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Hoeveel uur kraamzorg u per dag krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Man met hekwerk

De zorgaanbieder en verloskundigen stellen het aantal uren kraamzorg in overleg met ons vast. Bij de bepaling van het aantal uren kraamzorg hanteren wij het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (PDF). Het aantal uren en dagen is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

Vergoedingen

Vergoeding kraamzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van kraamzorg. Met een aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor de wettelijke eigen bijdrage van de kraamzorg:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg, minus de wettelijke eigen bijdrage

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Maakt u gebruik van kraamzorg door een kraamzorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren dan een maximumvergoeding voor kraamzorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan betaalt u het verschil. Bekijk hier de tarievenlijst kraamzorg voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor kraamzorg bij u thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,70 per uur.

Verblijft u zonder medische noodzaak in een instelling? U betaalt dan een wettelijke eigen bijdrage van €18,50 per dag voor u, en €19,00 per dag voor uw kind. Kost het verblijf in de instelling meer dan €134 per dag? U betaalt dan ook het bedrag boven deze €134,-.

Heeft u een medische indicatie voor bevalling in een ziekenhuis of instelling, dan betaalt u geen eigen bijdrage voor kraamzorg tijdens het verblijf van u en uw kind in de instelling.

Geen eigen risico

De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor kraamzorg terecht bij geboortecentra, kraamverzorgenden, ziekenhuizen of een geboortezorgorganisatie die hiervoor door ons is gecontracteerd. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt.

Voor het krijgen van de kraamzorg moet u zich bij ons aanmelden. Als u zich aanmeldt voor de 20e week van de zwangerschap, kunnen wij tijdig voldoende zorg regelen. Aanmelden kan telefonisch via onze Klantenservice +31(0)570 687 123 of maak gebruik van het online aanmeldformulier.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.