Man met herkwerk

Tandheelkundige zorg tot 18 jarige

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, tandprotheticus of mondhygiënist kan tandheelkundige zorg verlenen.

Man met hekwerk

Bent u ouder? Kijk dan op de pagina over tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar.
Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.
Voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming nodig.

Vergoedingen

Vergoeding tandheelkundige zorg tot 23 jaar

Vanuit de basisverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op de vergoeding van de kosten van:

 • bijzondere tandheelkundige zorg;
 • jaarlijkse tandartscontrole (meer controles op indicatie);
 • een incidenteel tandheelkundig consult;
 • tandsteen verwijderen;
 • twee fluoridebehandelingen per jaar (meer behandelingen op indicatie) ;
 • het aanbrengen van een beschermend laagje op de bovenkant van de kiezen (sealing);
 • behandeling van tandvleesproblemen (parodontale hulp);
 • verdoving;
 • wortelkanaalbehandelingen (endodontische hulp);
 • restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
 • hulp bij problemen met het kaakgewricht of tandenknarsen (gnathologische hulp);
 • uitneembare gebitsprothese (kunstgebit);
 • vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden door niet-plastische materialen of een implantaat. De ontbrekende tanden zijn niet aangelegd of ontbreken door een ongeval;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van tandheelkundige implantaten;
 • röntgenonderzoek, maar geen röntgenonderzoek voor orthodontische hulp;
 • Als u jonger bent dan 23 jaar, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

Voor een aantal vormen van tandheelkundige zorg heeft u voor toestemming van ons nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie.

Vergoeding tandartsverzekering

Met een tandartsverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op een vergoeding van orthodontie. Het gaat dan om alle behandelingen van orthodontie met een F-code, eindigend op de letter 'A'.

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus
75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor verzekerden tot 23 jaar geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.

Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor kosten van zorg uit de basisverzekering.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij:

 • Tandarts voor tandheelkundige zorg;
 • Orthodontist voor orthodontie;
 • Kaakchirurg voor implantologie;
 • Uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, mogen ook gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. Voor zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.

Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.

Een kaakchirurg mag chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard verlenen. Voor zorg door een kaakchirurg moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.

Voor meer informatie over tandheelkundige zorg kunt u bellen met onze klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.