Man met herkwerk

Voorwaardelijk toegelaten zorg

Het CAK beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen.
Man met hekwerk

Een behandeling die tot het basispakket behoort, is een behandeling die voldoet aan het criterium van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling voldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering conform artikel 2.1 lid 5 van het Besluit zorgverzekering (Bz) en artikel 2.2 van de Regeling zorgverzekering (Rz). De effectiviteit van deze behandelingen is nog onvoldoende aangetoond, maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De minister kan in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen voorwaardelijk toelaten. U vindt de behandelingen op de lijst Voorwaardelijk toegelaten zorg (PDF).

Vergoedingen

Voorwaardelijk toegelaten zorg is vaak onderdeel van een ander onderwerp. U kunt in het artikel over de betreffende onderwerpen vinden op welke vergoeding u recht heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico. Dit geldt niet als de zorg onderdeel is van de zorg die is genoemd in artikel 5 en 6 van de specifieke bepalingen van de basisverzekering.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.