Man met herkwerk

Hoormiddelen

Met hoorhulpmiddelen kunt u beter horen en bent u minder beperkt in uw dagelijks leven.
Man met hekwerk

Met hoorhulpmiddelen kunt u beter horen en bent u minder beperkt in uw dagelijks leven. Vanuit de basisverzekering kunt u voor verschillende hoorhulpmiddelen een vergoeding krijgen:

  • hoorapparaten;
  • eenvoudige luisterhulpen;
  • ringleidingen, infraroodapparatuur en FM-apparatuur;
  • BAHA softband;
  • tekst- en beeldtelefoons plus bijbehorende software;
  • wek- en waarschuwingsinstallaties;
  • solo-apparatuur;
  • signaalhonden.

Onder hoorhulpmiddelen vallen geen deels implanteerbare hoorhulpmiddelen. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) leest u voor welke hoorhulpmiddelen u in aanmerking komt.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel dat u nodig heeft, gelden andere voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) leest u deze voorwaarden.

Verwijzing nodig voor hoorhulpmiddelen

Uw huisarts moet u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van uw gehoorprobleem in kaart brengen zodat u de juiste oplossing krijgt. Bij sommige hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld beeldtelefoons, is de verwijziging van een behandelende arts voldoende. Hier leest u meer over in het Reglement Hulpmiddelen (PDF)

Heeft u een hoorhulpmiddel nodig in verband met ouderdomsgehoorverlies, dan kan een huisarts u ook direct verwijzen naar een gecontracteerde audicien. Dat is mogelijk bij een elektroakoestisch hoorapparaat, oorstukjes, eenvoudige luisterhulpen en een ringleiding.

Bruikleen of eigendom?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel krijgt u dit in bruikleen of eigendom. Bekijk het Reglement Hulpmiddelen (PDF) voor verdere informatie.

Vergoeding hoorhulpmiddelen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van hoorhulpmiddelen. Met de meeste aanvullende verzekeringen heeft u recht op een vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage.

De maximale vergoeding voor de verzorging van een signaalhond is € 1.140,- per jaar.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar*
No Risk geen
No Risk II geen

*) De maximale vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage geldt voor verschillende hulpmiddelen samen: heupprotectoren, hoorapparaten, plaswekker, pruiken en redressiehelmen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal zorgverleners niet gecontracteerd. Gaat u voor een hoorhulpmiddel naar een zorgverlener of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Ben u ouder dan 18 jaar? Dan geldt voor de hoorapparaten vanuit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aankoopkosten.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van hoorhulpmiddelen die uw eigendom worden tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, zoals de tekst- en beeldtelefoon, solo-apparatuur en een signaalhond.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt uw hoorhulpmiddel krijgen via een gecontracteerde zorgverlener of leverancier. Met onze zorgzoeker vindt u een leverancier bij u in de buurt. Voor vragen kunt u ook bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

U kunt voor hoorhulpmiddelen ook terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Deze leverancier moet dan wel voldoen aan onze criteria om de zorg te mogen verlenen. Voor een aantal hulpmiddelen is dat (maar niet voor alle) een leverancier van hulpmiddelen met een certificaat van StAr.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.