Man met herkwerk

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

U heeft recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg als u een ernstige beperking heeft bij het zien of horen of als u ernstige spraak-/taalmoeilijkheden heeft.
Man met hekwerk

Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

De zorg bestaat uit:

  • het stellen van een diagnose;
  • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
  • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor uw zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘mede’behandeling van de mensen om u heen. Zij leren vaardigheden zodat ze u kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van uw zorgverzekering.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Beperking bij het zien
Hierbij moet sprake zijn van:

  • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
  • een gezichtsveld < 30 graden, of;
  • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Beperking bij het horen
U heeft recht op zorg als:

  • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
  • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden
U komt in aanmerking voor zorg als u maximaal 22 jaar oud bent. U moet ernstige problemen hebben met het aanleren van uw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.

Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

U moet een eerste verwijzing hebben van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet u hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts.

Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg

Vanuit de Basisverzekering heeft u recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

U vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt via onze zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via +31(0)570 687 123.

Toestemming aanvragen

Voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.