Man met herkwerk

Diabetes hulpmiddelen

Diabeteshulpmiddelen zoals bedoeld in de basisverzekering zijn lancetten, teststrips en insulinepennen. Met een lancet en een teststrip kunt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen. Met een insulinepen kunt u zelf insuline toedienen.
Man met hekwerk

Een lancet is een soort naaldje. U plaatst de lancet in een prikapparaatje (de bloedafnameapparatuur). Met het apparaatje kunt u zichzelf een prik geven. Het druppeltje bloed dat verschijnt plaatst u op een teststrip. Deze teststrip kan dan worden 'gelezen' door de bloedglucosetestmeter. Zo kunt u eenvoudig de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor lancetten en teststrips in aanmerking wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft die met insuline wordt behandeld. Slikt u nog pillen tegen het te hoge suikergehalte maar overweegt uw arts een behandeling met insuline? Ook dan kunt u (tijdelijk) gebruikmaken van teststrips en lancetten.

Wanneer u voor de behandeling van diabetes insuline nodig heeft, dan heeft u recht op insulinepennen.

Voorschrift nodig voor diabeteshulpmiddelen

U heeft voor lancetten en teststrips een voorschrift nodig van een arts of diabetesverpleegkundige. Op het voorschrift moet de indicatie en omschrijving van de gewenste voorziening staan.

Eigendom of bruikleen?

U krijgt lancetten en teststrips in eigendom.

Vergoeding diabeteshulpmiddelen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op diabeteshulpmiddelen:

Het aantal diabeteshulpmiddelen dat u krijgt, hangt af van uw diabetes:

  Aantal hulpmiddelen
U bent voor uw diabetes uitbehandeld met pillen om uw bloedsuiker te verlagen en uw arts overweegt behandeling met insuline. maximaal 100 teststrips/lancetten (eenmalig)
U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes een tot twee insuline-injecties per dag maximaal 100 teststrips/lancetten per drie maanden*
U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes drie of meer insuline-injecties per dag of u maakt gebruik van een insulinepomp. maximaal 400 teststrips/lancetten per drie maanden*
In alle gevallen per drie jaar maximaal twee insulinepennen

*) Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij toestemming geven voor meer teststrips en lancetten. U kunt deze toestemming schriftelijk aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige mee.

Voor meer informatie zie bijlage 2 van het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF). Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken vergoeden wij dan tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor lancetten en teststrips.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten lancetten en teststrips tellen mee voor uw verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt met een voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige terecht bij een gecontracteerde leverancier of apotheek. De leverancier of apotheek beoordeelt namens HollandZorg of u in aanmerking komt voor teststrips en/of lancetten.

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde leverancier bij u in de buurt.

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. U kunt alleen terecht bij een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen.

Toestemming aanvragen

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Of wilt u een hoger aantal teststrips of lancetten aanvragen? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift met offerte naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.