Man met herkwerk

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg is zorg die verloskundigen plegen te bieden. U en uw baby kunnen de zorg voor, tijdens en na de bevalling krijgen.
Man met hekwerk

Onder verloskundige zorg valt ook:

 • Informatie en advies over prenatale screening tijdens de zwangerschap (counseling). Prenatale screening is onderzoek naar aangeboren afwijkingen;
 • Echoscopie (echo) in de 20e week van de zwangerschap;
 • Nekplooimeting en serumonderzoek (combinatietest) wanneer u hiervoor een medische indicatie heeft.
 • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij medische indicatie. Van een medische indicatie is ook sprake als uit een combinatietest blijkt dat er een aanmerkelijke kans is op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau;
 • Invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij medische indicatie. Van een medische indicatie is ook sprake als uit een combinatietest of NIPT blijkt dat er een aanmerkelijke kans is op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor verloskundige zorg

Voor verloskundige zorg in een ziekenhuis moet u een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist, verloskundige of physician assistant.

Vergoeding verloskundige zorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten van verloskundige zorg. Vanuit de aanvullende verzekering Plus en Top heeft u recht op vergoeding van een deel van de wettelijke eigen bijdrage voor een bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd geboortecentrum :
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage
No Risk geen
No Risk II geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor verloskundige zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Heeft u een medische indicatie voor bevalling in het ziekenhuis? U betaalt dan geen wettelijke eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer in een ziekenhuis.

Bevalt u in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische indicatie, dan geldt de eigen bijdrage wel (voor het gebruik van de verloskamer). De berekening van de wettelijke eigen bijdrage is conform kraamzorg in een instelling zoals beschreven onder de kosten en vergoeding van kraamzorg.

Geen eigen risico

De kosten van verloskundige zorg tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:

 • de kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgaanbieder;
 • de kosten van de NIPT;
 • indirecte kosten, zoals geneesmiddelen, en vervoerskosten.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij de volgende zorgverleners:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een geboortecentrum;
 • een door ons gecontracteerde geboortezorgorganisatie;
 • een echoscopisch centrum (alleen voor echoscopisch onderzoek).

Prenatale screening mag alleen worden verleend als de hiervoor genoemde zorgaanbieder:

 • een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek; of
 • een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

U vindt gecontracteerde geboortecentra met onze zorgzoeker. Voor meer informatie over verloskundige zorg kunt u ook bellen met de Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.