Man met herkwerk

Zorg in het buitenland

Spoedeisende zorg is medische zorg die u niet gepland heeft en niet kan wachten.
Man met hekwerk

U kunt ook spoedeisende zorg nodig hebben als u tijdelijk in het buitenland bent. Bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een zakenreis. Als u spoedeisende zorg in het buitenland nodig heeft, dan kan de medische zorg niet wachten tot u weer in Nederland bent.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland als die zorg ook in Nederland valt onder de dekking van de basisverzekering. In EU- en EER-landen en Zwitserland heeft u ook recht op vergoeding van medisch noodzakelijke zorg volgens het sociale ziektekostenstelsel in het land waar u op dat moment verblijft. Dit is geregeld in de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. Voor het recht op zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor het recht op die zorg in Nederland. Bijvoorbeeld het beschikken over een verwijzing of een voorschrift of voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons.

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet het gaan om spoedeisende zorg die niet kan wachten tot u weer in Nederland bent.

Vergoeding niet spoedeisende zorg

Is er geen sprake van spoedeisende zorg, maar kiest u ervoor om zelf behandeld te worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan gelden er twee procedures voor vergoeding van zorg.

Is uw behandeling niet tijdig in Nederland beschikbaar, maar wel in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding als ingezetene van het andere land.

Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

Vergoeding spoedeisende zorg buitenland

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal het Nederlandse markconforme tarief. Met een aanvullende verzekering krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Of u alle kosten vergoed krijgt, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Als u achteraf de kosten bij ons declareert: 100% voor zorg in een EU/EER land of verdragsland tot maximaal Nederlands Marktconform tarief*.

Verblijft u tijdelijk in een EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u in plaats daarvan (als dat voordeliger is voor u) een vergoeding krijgen volgens het sociale ziektekostenstelsel in dat land (laat wel uw EHIC zien aan de zorgverlener). De zorg moet dan wel medisch noodzakelijk zijn.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 100%
Extra 100%
Plus 100%
Top 100%
No Risk  Geen 
No Risk II  Geen 

EU/EER-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Kroatië, Martinique, Reunion, St. Pierre en Miquelon), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta en Melilla), Tsjechië, IJsland en Zweden.

Verdragslanden zijn: Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

*) Toelichting marktconforme tarief in Nederland

Het marktconforme tarief in Nederland is het tarief dat in Nederland geldt voor de zorg die u krijgt. De kosten voor zorg kunnen in het buitenland hoger of lager zijn dan in Nederland.

**) Toelichting vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U heeft vanuit de aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van:

  • Spoedeisende zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
  • Medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Bijvoorbeeld als wij vinden dat de zorg in het land waar u bent niet goed mogelijk is, medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland.
  • Vervoer van uw stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden naar Nederland.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.
Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? Dan gelden de wettelijke eigen bijdragen van dat sociale ziektekostenstelsel.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan kunnen de kosten voor zorg uit de basisverzekering meetellen voor het verplicht eigen risico. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? De hierboven genoemde Nederlandse regeling geldt dan niet.

Bij wie kunt u terecht?

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u in het buitenland terecht bij een huisarts of eerste hulp post van een ziekenhuis. In alle EU-landen kunt u bij noodgevallen bellen naar het alarmnummer 112.

Neemt u voor spoedeisende zorg in het buiteland altijd zo snel mogelijk contact op met onze Alarmcentrale. Onze medewerkers regelen de zorg die u nodig heeft en helpen u bij het vinden van een zorgverlener. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op nummer: +31 (0)570 687 112. E-mailen kan ook. Stuur uw e-mailbericht naar: alarmcentrale@hollandzorg.nl.

Voor het indienen van nota’s voor zorg in het buitenland gelden de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2 van de Algemene bepalingen. Zo moet de nota in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans of Turks zijn opgesteld en een beschrijving van de verleende zorg bevatten. Als de nota in een andere taal is opgesteld, moet u ook een vertaling van de nota door een beëdigd vertaler bijvoegen. Zonder die vertaling kunnen wij besluiten om de nota niet in behandeling te nemen. Met een nota voor zorg in het buitenland stuurt u een ingevuld en ondertekend declaratieformulier buitenland (PDF) mee.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.