Man met herkwerk

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

U heeft recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg als u een ernstige beperking heeft bij het zien of horen of als u ernstige spraak-/taalmoeilijkheden heeft.
Man met hekwerk

Basispolis
100%, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

De zorg bestaat uit:

  • het stellen van een diagnose;
  • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
  • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor uw zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘mede’behandeling van de mensen om u heen. Zij leren vaardigheden zodat ze u kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van uw zorgverzekering.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Beperking bij het zien
Hierbij moet sprake zijn van:

  • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
  • een gezichtsveld < 30 graden, of;
  • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Beperking bij het horen
U heeft recht op zorg als:

  • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
  • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden
U komt in aanmerking voor zorg als u maximaal 22 jaar oud bent. U moet ernstige problemen hebben met het aanleren van uw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.

Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

U moet een eerste verwijzing hebben van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet u hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts.

Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg

Vanuit de Basisverzekering heeft u recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

U vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt via onze zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via +31(0)570 687 123.

Toestemming aanvragen

Voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.