Man met herkwerk

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie en omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden.
Man met hekwerk

Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor de zorg in aanmerking?

Welke zorg u krijgt hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op:

 • vanaf de 21e behandeling: fysiotherapie en oefentherapie als u een aandoening heeft die staat in bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. Dit is de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF).
 • eenmalig, maximaal 9 behandelingen: bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in staium 2 Fontaine. U heeft in dit geval recht op 37 behandelingen voor een periode van 12 maanden.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
 • voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie en oefentherapie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van een aantal zittingen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan, moet u een kopie van de verwijzing meesturen bij het indienen van de factuur.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Bij Plus en Top: 15/25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie**

Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een kopie van de verwijzing en een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet:

 • als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie
 • als het gaat om gesuperviseerde oefentherapie in verband met:
  • perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
  • artrose van uw heup- of kniegewricht;
  • COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

Type zitting Telt als
Telefonische zitting 0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Toelichting vergoeding manuele therapie
Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij een:

 • fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut ;
 • geriatrische oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut;
 • geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • manueel therapeut voor manuele therapie;
 • oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen kunt u ook terecht bij:

 • psychosomatische fysiotherapie: een psychosomatisch fysiotherapeut;
 • bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut;
 • psychosomatische oefentherapie: een psychosomatische oefentherapeut;

U heeft ook recht op vergoeding van zittingen in het buitenland. Hiervoor gelden de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.