Man met herkwerk

Zorgbemiddeling

Hulp bij te lange wachtlijst
Man met hekwerk
Zodra u aangewezen bent op zorg wilt u dat deze zorg op acceptabele termijn en afstand beschikbaar is. Wij doen daarom onze uiterste best om zo veel mogelijk zorg te contracteren in uw eigen omgeving. Dit zal per zorgsoort verschillen: een huisartsenpraktijk zit meestal dichtbij maar voor andere vormen van zorg zult u wat verder moeten reizen.

Wij doen onderzoek naar de beschikbaarheid van voldoende zorg voor onze verzekerden op korte en lang termijn. Deze marktanalyse maakt onderdeel uit van ons zorginkoopbeleid. Afhankelijk van de uitkomsten wordt beleid ingezet om de beschikbaarheid van voldoende zorg te kunnen blijven garanderen. Er is sprake van een landelijke dekkingsgraad van onze gecontracteerde zorg.

In de contracten met zorgverleners hebben we tevens opgenomen dat de zorgverlener ‘tijdig’ zorg levert. Om die ‘tijdigheid’ van zorg vast te stellen, zijn in gezamenlijk overleg tussen zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars bepaalde normen vastgesteld. Wanneer een zorgverlener niet aan de norm kan voldoen, dan verwijst hij de verzekerde door en maakt hiervan melding naar de zorgverzekeraar.

Voor de hieronder genoemde vormen van zorg hanteren wij de volgende normen:

Huisarts:

 • De toegangstijd tot de huisarts bedraagt voor consumenten maximaal 3 werkdagen; 80% van de consumenten moet binnen 2 werkdagen terecht kunnen.
 • Huisartspraktijken en huisartsenposten moeten voor spoed binnen 30 seconden drempelloos telefonisch bereikbaar zijn.
 • Huisartspraktijken moeten tijdens kantooruren voor gewone oproepen binnen 2 minuten drempelloos telefonisch bereikbaar zijn.

Apotheek:

 • De toegangstijd tot de apotheek bedraagt voor consumenten maximaal 1 werkdag.

Paramedische Zorg:

 • De toegangstijd tot paramedische zorg bedraagt voor consumenten maximaal 1 week.

Ziekenhuis/specialist:

 • De toegangstijd tot ziekenhuizen/specialist bedraagt voor consumenten maximaal 4 weken; 80% van de consumenten moet binnen 3 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor het vaststellen van een diagnose of indicatiestelling bedraagt voor consumenten maximaal 4 weken; 80% van de consumenten moet binnen 3 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor poliklinische behandeling bedraagt voor consumenten maximaal 6 weken; 80% van de consumenten moet binnen 4 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor klinische behandeling bedraagt voor consumenten maximaal 7 weken; 80% van de consumenten moet binnen 5 weken terechtkunnen.
 • Acute ziekenhuiszorg moet binnen 45 minuten bereikbaar zijn.

GGZ:

 • Aanmeldwachttijd: 4 weken
  Dat is de periode tussen het moment dat u belt voor een afspraak en de dag dat u daadwerkelijk terecht kunt.
 • Behandelingswachttijd tot eerste diagnose: 4 weken
  Het aantal weken tussen het eerste contact met uw zorgaanbieder en de diagnose
 • Behandelingswachttijd diagnose tot aan behandeling: 6 weken
  Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling- niet in een kliniek.
 • Behandelingswachttijd totaal: 10 weken
  De tijd vanaf het eerste contact (afspraak) tot behandeling.
 • Behandelingswachttijd tot aan behandeling in kliniek: 7 weken
  Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek.

Alle GGZ aanbieders zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om hun wachttijden op de eigen website te publiceren.

Crisisopname GGZ (geestelijke gezondheidszorg):

 • Bij een crisisopname op grond van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (WZD), moet de eerste opname plaatsvinden op een zo kort mogelijke afstand van de woonomgeving van de hulpvrager.

Wijkverpleging:

De landelijke norm voor de toegangstijd tot wijkverpleging bedraagt maximaal 6 weken. In onze contracten met zorgaanbieders voor wijkverpleging hanteren we echter kortere wachttijden dan de landelijke norm:

 • Indien noodzakelijk start de zorg binnen 24 uur.
 • In alle andere gevallen is er een maximale wachttijd tussen aanvraag en de start van de zorgverlening van 3 dagen.

Mondzorg:

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg wordt de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur geleverd.
 • Bij een subacute behoefte aan mondzorg wordt de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen 24 uur geleverd.
 • De toegangstijd tot het eerste contact bij geen spoed bedraagt voor consumenten maximaal 3 weken.
 • De wachttijd op behandeling ingeval van mondzorg bij geen spoed bedraagt voor consumenten maximaal 3 weken.
 • Bij een acute of subacute behoefte aan mondzorg is de zorgaanbieder binnen een reistijd van maximaal 30 minuten bereikbaar.
 • De aanbieder van mondzorg moet binnen een reistijd van niet meer dan 45 minuten bereikbaar zijn voor consumenten. 80% van de verzekerden moet binnen 30 minuten een aanbieder van mondzorg kunnen bereiken.

Zorgbemiddeling aanvragen

Bij HollandZorg kunt u zorgbemiddeling eenvoudig online aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier zorgbemiddeling. Uiterlijk binnen drie werkdagen neemt een van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Wat kunt u van zorgbemiddeling verwachten?

 • wij bemiddelen op uw verzoek actief als u te maken krijgt met een te lange wachttijd voor benodigde zorg;
 • wij nemen uiterlijk binnen drie werkdagen contact met u op.

Aanbod zorgbemiddeling niet verplicht

Het is mogelijk dat u eerder geholpen kunt worden in een ziekenhuis buiten uw regio. Wanneer u dit aanbod krijgt, bent u niet verplicht dit te accepteren. U beslist uiteindelijk zelf of u gebruik wilt maken van onze zorgbemiddeling.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over zorgbemiddeling, neem dan contact op met onze Zorgservice. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0570) 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.