Man met herkwerk

Ergotherapie

Ergotherapie omvat de zorg die ergotherapeuten plegen te bieden. Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellen. Een ergotherapeut geeft de ergotherapie.
Man met hekwerk

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten ergotherapie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vergoedingen

Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgverlener of zorgverleners zonder cursus

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Dit geldt niet wanneer de zorgverlener gecontracteerd is én de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Bij het indienen van uw factuur, stuurt u een kopie van de verwijzing mee (dit geldt alleen als er een verwijzing nodig was).

Vergoeding ergotherapie

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van ergotherapie:

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor ergotherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ergotherapie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze ergotherapeuten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.