Man met herkwerk

Ivf- en icsi-behandeling

Een IVF-behandeling is een manier om zwanger te worden als dit niet op de natuurlijke manier mogelijk is. IVF is een afkorting voor in-vitrofertilisatie.
Man met hekwerk

Een IVF-behandeling bestaat uit:

  1. Een hormonale behandeling om de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw te bevorderen.
  2. Follikelpunctie. Er worden rijpe eicellen uit het lichaam van de vrouw gehaald.
  3. De bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium.
  4. Het terugzetten van één of twee embryo’s in de baarmoederholte van de vrouw.

 

De ICSI-behandeling is een bijzondere vorm van een IVF-behandeling. ICSI staat voor 'intra cytoplasmatische sperma injectie'. Bij een ICSI-behandeling vindt er een extra handeling in het laboratorium plaats. Een geselecteerde zaadcel wordt dan direct in de eicel gebracht. Bij een IVF-behandeling moet een zaadcel op eigen kracht een eicel binnendringen.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor ivf- of icsi- behandeling

U heeft voor een ivf- of icsi-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Vergoeding ivf- of icsi- behandeling

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van kosten van de eerste, tweede en derde ivf-poging of icsi-behandeling en de daarbij horende medicatie (als er sprake is van een medische indicatie).

Een IVF-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. Een IVF-poging na een doorgaande zwangerschap telt als nieuwe, eerste poging. Dat geldt ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken. Een ICSI-behandeling is in dat opzicht gelijk aan een IVF-poging.

Wanneer is er sprake van een doorgaande zwangerschap?

Voor een IVF-poging of ICSI-behandeling is een doorgaande zwangerschap:

  • een zwangerschap van tenminste tien weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd;
  • een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen, als er ingevroren bewaarde embryo(‘s) zijn teruggeplaatst. Er wordt gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s);
  • een spontaan ontstane zwangerschap van twaalf weken na de datum van de laatste menstruatie.

Wat wordt niet vergoed?

U heeft geen recht op vergoeding van:

  • De eerste en tweede IVF-poging, als u jonger bent dan 38 jaar en er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst.
  • Een IVF-poging of ICSI-behandeling als u 43 jaar of ouder bent. Gaat het om een IVF-poging die is gestart voordat u 43 jaar werd? U heeft dan recht op vergoeding van de afronding van die poging. Bent u de IVF-poging uiterlijk op 31 december 2013 gestart en was u op dat moment 43 jaar of ouder, dan heeft u ook recht op vergoeding van afronding van die IVF-poging.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor een ivf- of icsi-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van een ivf-behandeling of een icsi-behandeling tellen mee voor uw verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ivf- of icsi-behandeling terecht in een ziekenhuis dat hier een vergunning voor heeft. Voor de behandeling heeft u wel een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Gaat u voor een IVF- of ICSI- behandeling naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval vergoeden wij maximaal de bedragen die genoemd staan in de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Met onze zorgzoeker vindt u een ziekenhuis bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Behandeling in het buitenland

Het is mogelijk dat uw IVF- of ICSI behandeling niet volledig vergoed wordt als u deze ondergaat in het buitenland. Daarom adviseren wij u om voor u aan het behandeltraject begint bij ons te informeren wat de hoogte van de vergoeding zal zijn voor het geplande traject. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

Voor geneesmiddelen die onderdeel zijn van het IVF- of ICSI traject geldt dat de medicijnen die in Nederland worden vergoed, ook worden vergoed als ze onderdeel zijn van een behandeling in het buitenland.

Een gedeelte van deze medicijnen valt in Nederland onder de vergoeding van de IVF- of ICSI poging. Deze worden niet afzonderlijk vergoed. Een deel van de medicijnen wordt naast de DBC vergoed. Deze mogen afzonderlijk gedeclareerd worden. Om vooraf duidelijkheid te hebben over de vergoeding van medicijnen, adviseren wij u bij ons te informeren naar de vergoeding hiervan.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u in ieder geval voldoen aan de in Nederland geldende voorwaarden. Als een deel van de behandeling volgens de Nederlandse voorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat deze niet bewezen effectief is, ontvangt u daarvoor ook als de zorg geleverd wordt in het buitenland geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de “assisted-hatching” techniek.

Toeslagen voor extra voorzieningen, zoals de keuze voor een eenpersoonskamer, worden nooit vergoed.

Lees ook onze pagina over geplande zorg in het buitenland om te weten waar u aan toe bent.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.