Man met herkwerk

Stoppen met roken-programma

Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een ‘stoppen met roken’-programma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het ‘stoppen met roken’-programma.
Man met hekwerk

Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan bij een programma, kan ook onderdeel zijn van huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, verloskundige zorg of basis ggz.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar. Medicijnen die u helpen met het stoppen worden alleen vergoed als deze onderdeel uitmaken van het 'stoppen met roken'-programma. 

U heeft geen recht op een stoppen-met-roken-programma als u begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het ‘stoppen met roken’-programma uit de basisverzekering.

Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico’. De kosten tellen daarom niet mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering kunt u terecht bij:

  • een huisarts;
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken.
  • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken. Het register kunt u raadplegen via www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl; én
  • de geboden interventie levert conform de zorgmodule Stoppen met Roken en welke voldoet aan de richtlijn ‘Behandeling van Tabaksverslaving en Stoppen met Roken ondersteuning’;

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet de behandeling worden gegeven door een aanbieder van de Allen Carr cursus of door Prostop.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.