Man met herkwerk

Diëtetiek

Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Diëtetiek krijgt u van een diëtist.
Man met hekwerk

U heeft geen recht op diëtetiek als u deze zorg al in het kader van ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie ontvangt voor dezelfde aandoening, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten diëtetiek als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening.

Verwijzing nodig

De verwijzing moet zijn afgegeven door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Als u een factuur indient, stuurt u dan een kopie van de verwijzing mee.

Let wel op! U heeft geen verwijzing nodig als u naar een diëtist wilt gaan die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u zien of dit het geval is. De betreffende diëtist heeft dan ‘DT’ onder zijn/haar naam staan.

Vergoeding diëtetiek

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor diëtetiek naar een diëtist met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze diëtisten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige diëtetiek: een diëtist.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.